POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

KYC POLİTİKAMIZ

Ofinans OÜ müşterileri’ne yürürlükte bulunan yasalar uyarınca en iyi ve güvenilir hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan Ofinans OÜ Müşterini Tanı Politikası’nın (“KYCPolitikası”) amacı; risk temelli bir yaklaşımla Ofinans OÜ bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 14 Ocak 2008 tarihili, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu KYC Politikası kapsamında, faaliyetlerinin yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.ofinance.com adresinden erişilen platforma (“SİTE”) üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. (“Müşteri”)

Ofinans OÜ, işbu KYC Politikasını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.

1. Kimlik Doğrulama

Ofinans OÜ, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

• Müşteri kimliğini doğrulama

• Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma

• Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme

• Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma

• Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Ofinans OÜ arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanacaktır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Site’ye üye olma amacı ve bu Site’de yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir. Müşteri kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde işletilecektir.

• Her türlü hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca

• Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 250.000.-TL eşit veya fazla ise;

• Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 250.000.-TL eşit veya fazla ise;

• Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak

• Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu taktirde parasal tutardan bağımsız olarak;

Site üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü birkişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Ofinans OÜ gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

Ofinans OÜ, yürürlükteki mevzuat uyarınca Site ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren 12 Yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde resmi kurumlara ibraz edecektir.

2. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler
Ofinans OÜ’nün KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.
• Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler

• Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler

• Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler

• Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda

• Para aklama için Ofinans OÜ’nün dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,

• Yasadışı bahis, kumar işlemleri

3. Hizmet İlişkisi Kurulmadan Önce Hakkında Birtakım Tedbirler Alınacak Müşteriler Ofinans OÜ’nün Müşteriler’e risk temelli yaklaşımı sonucunda aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olup detaylı bir inceleme sürecinden geçirilecektir.

• Siyasi nüfuz sahibi kişiler

• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)

• Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler

• Miktarı yüksek işlemler

Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce Şirket üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.

Detaylı bilgi için [email protected] internet adresinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Ofinans OÜ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 58,024.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 4,392.92
tether
Tether (USDT) $ 0.996565
xrp
XRP (XRP) $ 0.975576
litecoin
Litecoin (LTC) $ 206.26
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.215207
chainlink
Chainlink (LINK) $ 24.88
tron
TRON (TRX) $ 0.096085
uniswap
Uniswap (UNI) $ 20.11
sushi
Sushi (SUSHI) $ 7.57
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.466704
1inch
1inch (1INCH) $ 3.70
storj
Storj (STORJ) $ 2.82
vechain
VeChain (VET) $ 0.120348
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.090514
theta-token
Theta Network (THETA) $ 6.63