POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

MEIE KYC POLIITIKA

Ofinans OÜ eesmärk on pakkuda oma klientidele parimat ja usaldusväärsemat teenust vastavalt kehtivatele seadustele. 

Selles kontekstis loodud Ofinans OÜ Know Your Customer Policy (“KYC Policy”) eesmärkHinnates Ofinans OÜ klientetehinguid ja teenuseid riskipõhise lähenemisviisigavähendades riski, tõstes töötajate teadlikkust ja saades teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta ning selles kontekstis on ettevõtte tegevus kuritegeliku tulu pesemise tõkestamise seaduse nr 4/2008 kohaselt teavitatakse kliente sellestmida ta on teinud vastavalt kehtivatele õigusaktideleeriti. 

Käesoleva KYC poliitika raames on kliendid, kelle jaoks tunnustamispoliitikat rakendatakse, et oma tegevust vastavalt kehtivatele seadustele ellu viiaplatvormi liikmedmillele pääseb ligi saidilt www.ofinance.com ("SITE") ja saavad kasu saidil pakutavatest teenustest ja aktsepteerivad vastutasuks käesoleva KYC poliitika punktetähendab reaalseid ja juriidilisi isikuid. ("Klient") 

Ofinanson koostanud käesoleva KYC poliitika kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja kehtivate õigusaktidega. 

1. Autentimine

Vastavalt käesolevale KYC poliitikale kohaldab Ofinans OÜ kehtiva seadusandluse ja teiste ettevõtte sisepoliitikate raames järgmist meedet. 

• Kliendi autentimine

• Meetmete võtmine kliendi tehingute tulemusel kasusaaja tuvastamiseks

• rahuldava teabe saamine tehingu eesmärgi ja olemuse kohta, mida klient soovib teha.

• Kliendi ja kliendi poolt sooritatud tehingute jälgimine kliendisuhete vältel ning võrdlus kliendiprofiiliga

• Kõrge riskiga klientide, tehingute ja muude erilist tähelepanu nõudvate klientide jälgimine

KYC poliitika raames viiakse kliendi identiteet lõpule enne klienditeenindussuhte loomist kliendi ja Ofinans OÜ vahel või ennekui klient midagi ette võtabTeenindussuhte loomisel kliendi ja ettevõtte vahel saadakse teavet kliendi eesmärgi kohta saada ettevõtte veebisaidi liikmekssellel saidil tehtavate tehingute ja eesmärkide kohtaKliendi autentimisprotseduuri rakendatakse järgmistel juhtudel. 

olenemata rahasummast teenusesuhete loomiselsamuti 

Kui ühe krüptovaluuta tehingu või mitme lingitud tehingu kogusumma on võrdne või suurem kui 250 000.-TL;

Kui ühe krüptoraha vahetuse või mitme lingitud tehingu kogusumma on võrdne või suurem kui 250 000.-TL;

• Juhtudel, mis nõuavad kehtivatest õigusaktidest tulenevalt kahtlastest tehingutest teatamist, olenemata rahasummast

• olenemata rahasummast, kui on kahtlusi varem omandatud identiteediteabe õigsuses ja piisavuses;

Juhtudel, kui saidil tehingut taotlev klient sooritab nimetatud tehingu kolmanda osapoole kasuks; Tehakse nii tehingut taotleva kliendi kui ka kolmanda isiku, kelle kasuks tehing sooritatakse, identiteedi kontroll.

Klient kinnitab, et tegutseb enda nimel; juhtudel, kui kahtlustatakse tegutsemist kolmanda isiku huvides, võtab Ofinans OÜ kõik meetmed tegeliku kasusaaja väljaselgitamiseks.

Ofinans OÜ, vastavalt kehtivatele õigusaktidele, saidil ja mis tahes keskkonnas; Ta säilitab dokumente 12 aastat alates väljaandmise kuupäevast ja teavet dokumentide identifitseerimise kohta ning esitab need nõudmisel ametlikele institutsioonidele.

2. Kliendid, kellele teenindussuhet ei looda
Vastavalt OÜ KYC -poliitikale ei loo Ofinans järgmiste omadustega klientidega teenindussuhteid.
• Kliendid, kes soovivad avada anonüümsete või võltsnimedega kasutajakontosid

• Kliendid, kes keelduvad nõutava teabe ja dokumentide esitamisest

• Kliendid rahvusvaheliste institutsioonide ja organisatsioonide (OFAC, EL, ÜRO, HMT jne) avaldatud nimekirjades kuritegevuse ja terrorismi tulu pesemise kohta.

• Juhtudel, kui autentimist ei toimu või ei esitata teenusesuhte eesmärgi kohta piisavalt teavet.

• kliendid, kellel on negatiivne ülevaade terrorismi rahastamisest ja sellega seotud finantskuritegudest (pettus, võltsimine, organiseeritud kuritegevus jne) Ofinans OÜ rahapesu siseinfosüsteemis

• Ebaseaduslik panustamine, hasartmängutehingud

3. Kliendid peavad enne teenindussuhte loomist võtma mõningaid ettevaatusabinõusid Ofinans OÜ riskipõhise lähenemisviisi tõttu klientidele määratletakse kliendid ja järgmiste omadustega tehingud kõrge riskikategooriaga ning neid kontrollitakse üksikasjalikult .

Poliitiliselt mõjukad isikud 

• Mittetulundusühingud (ühendused, sihtasutused, heategevusorganisatsioonid jne)

• Füüsilised isikud riikides või piirkondades, kus krüptovaluuta tegevus on keelatud ja rangelt piiratud

• Suure mahuga tehingud

Eespool nimetatud klientide ja tehingute puhul tuleb enne teenindussuhte loomist või vastava tehingu sooritamist saada ettevõtte tippjuhilt luba. Enne teenindussuhte loomist klientidega tuleks anda teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta ning sellega seoses tuleks avalike ressursside abil tagada, et ühegi ametiasutuse vastu ei ole algatatud uurimist või et asjakohane uurimist ei alustatud ja karistus on määratud.

Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected]

Lugupidamisega ,
Ofinans OÜ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 58,002.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 4,412.70
tether
Tether (USDT) $ 0.999792
xrp
XRP (XRP) $ 0.981934
litecoin
Litecoin (LTC) $ 206.69
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.215289
chainlink
Chainlink (LINK) $ 24.83
tron
TRON (TRX) $ 0.095837
uniswap
Uniswap (UNI) $ 20.19
sushi
Sushi (SUSHI) $ 7.58
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.46706
1inch
1inch (1INCH) $ 3.71
storj
Storj (STORJ) $ 2.82
vechain
VeChain (VET) $ 0.120481
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.090601
theta-token
Theta Network (THETA) $ 6.62