POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

OFİNANS OÜ RAHAVASTASE PESU (“AML”) POLIITIKA 

Ofinans OÜ eesmärkrahapesuvastane poliitika („AML Policy”); Hinnates Ofinans OÜ klientetehinguid ja teenuseid riskipõhise lähenemisviisigavähendades riski, takistades kuritegelikul teel saadud tulu pesemist ja terrorismi rahastamist hõlbustava keskkonna loomisttõstes töötajate teadlikkust ja selles suunas teabe hankimine ja selles kontekstis Ettevõtte 14. jaanuari 2008. aasta tegevus numbritega 4/2008. Selle eesmärk on teavitada kliente sellestmida nad on teinud vastavalt kehtivatele õigusaktideleeriti Kuritegelikul teel saadud rahapesu tõkestamine. 

Selle rahapesuvastase poliitika raames saavad kliendid, kelle jaoks ettevõtte tegevuse raames rakendatakse tunnustamispoliitikatveebisaidi (“Sait”) liikmeks saavad tegelikud ja juriidilised isikud, kes pääsevad juurde saidilt www.ofinance.com ja saavad teenustest kasupakutakse saidil ja nõustute vastutasuks selle rahapesuvastase poliitikaga. (“Klient“) 

Nende eesmärkide saavutamiseks võtab ettevõte järgmised meetmed: 

 • Kontrollige mõistlikult kõigi uute ja olemasolevate klientide identiteeti 
 • Riskipõhise lähenemisviisi rakendamine Kliendi maksustamise ja finantseerimistehingute jälgimiseks 
 • Klientide kahtlastest tehingutest teavitamine asjaomastele asutustele ja organisatsioonidele kehtivate õigusaktide raames ning tehingute registreerimine käesoleva rahapesuvastase poliitika raames
 • Rahapesuvastase võitluse osakonna loomine Ofinans OÜ juurde, et koordineerida rahapesuvastase poliitika täitmist ja rakendamist. 

Ofinans OÜ on koostanud oma rahapesuvastase poliitika vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja kehtivatele õigusaktidele.

1.  Tunne oma klienti poliitika

Kooskõlas veebisaidi www.ofinans.com poliitikaga „Tunne oma klienti” (KYC Policyvõtab Ofinans OÜ kehtivate õigusaktide ja muude ettevõtte sisepoliitika raames järgmisi meetmeid. 

 • Kliendi identiteedi kontrollimine
 • Meetmete võtmine kliendi tehingute tulemusel kasusaaja tuvastamiseks
 • rahuldava teabe saamine tehingu eesmärgi ja olemuse kohtamida klient soovib teha.
 • Kliendi ja kliendi tehingute ja kliendisuhete jälgimine ning võrdlemine kliendiprofiiliga.
 • Kõrge riskiga klientidetehingute ja muude erilist tähelepanu nõudvate klientide jälgimine

2. Riskianalüüs ja monitooring

Ofinans OÜKasutab oma klientide finantstegevuse jälgimisel riskipõhist lähenemisviisi ja viib läbi rahaanalüüsi ja terrorismi rahastamise vältimiseks riskianalüüsi järgmiste meetoditega ning saab saadud teabe raames jälgida asjaomaseid klienteriskianalüüsi tulemusena. Seda tehakse kontode või maksudeklaratsioonide koostamisel või kliendiga mis tahes muu äri tegemisel. 

Riskianalüüsijärelevalve ja kontrolli tegevuste eesmärk on kaitstajälgida ja kontrollida Ofinans OÜ -d, selle kliente ja krüptoraha vahetust riskide eest. 

Selles kontekstis jälgib Ofinans OÜ pidevalt krüptovaluutaga kauplemise ja kliiringutegevuse asjakohaseid õigusakte ja määrusi ning kontrollib sagedamini kliente ja tehinguidmida ta riskirühmaks liigitab. 

Ofinans OÜ asutuses tehtavad riskianalüüsidseire– ja kontrollitegevused viiakse läbi rahapesuvastase osakonna vastutuselEttevõte rakendab järelevalve– ja kontrollitegevuse raames järgmisi meetmeid. 

 • Kõrge riskiga klientide ja tehingute jälgimine ja kontroll
 • Keeruliste ja ebatavaliste tehingute jälgimine ja kontroll 
 • Kõrge riskiga riikidega tehtavate tehingute jälgimine ja kontroll
 • Analüüs selle kohta, kas klientide sooritatud tehingud ületavad etteantud limiidi või nende kooskõla kliendiprofiiliga 
 • Klienditeabe ja dokumentide kontrolliminetäiendamine ja uuendamine
 • Salvestada kirjalik ja kohustuslik teave, mis tuleb krüptorahadega kauplemise ja ülekandmise kohta säilitada.
 • Jälgida, kas kliendi sooritatud tehing vastab kõnealuse tehingu kohta käivale teabele. 

Ofinans OÜ on kõrge riskirühma kliendid ja tehingud määranud järgmiselt:

 • Kui ühe krüptovaluuta tehingu või mitme lingitud tehingu kogusumma on võrdne või suurem kui 250 000.-USD;
 • Kui ühe krüptoraha vahetuse või mitme lingitud tehingu kogusumma on võrdne või suurem kui 250 000.-USD
 • juhtumid, mis nõuavad kehtivatest õigusaktidest tulenevalt kahtlastest tehingutest teatamistolenemata rahasummast;
 • kui on kahtlusi varem omandatud identiteediteabe õigsuses ja piisavusesolenemata rahasummast;
 • Kliendid, kes teevad keerulisi tehinguid ja võivad varjata kolmandatest isikutest kasusaajaid 
 • Kui raha ei ole lihtne kontrollida
 • Ebatavalised tehingudmillel on majanduslik või ilmne seaduslik eesmärk 

3. Kahtlastest tehingutest teatamine

Ofinans OÜ osutatavate teenuste raames esitatakse rahavahetusele ja arendustegevusele rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluste korral tehingud, mis on vajalike uurimiste tulemusena („Kahtlane tehing”) kahtlaste tehingutena määratletudRahaasjade osakond (“MABEB”) vastavalt kehtivatele õigusaktidele. ”). 

Kahtlastest tehingutest teatatakse otse MABEB -le, olenemata summadest. 

Kahtlase tehingu tegelikud isikud ja nende seaduslikud esindajadjuhid ja töötajad, kes ei täida kahtlasest tehingust teatamise kohustustvastutavad igasuguste haldus– ja kriminaalkaristuste eestTööülesannete täitmisel hoiatatakse töötajaid asjakohaste juriidiliste kohustuste raames ja tagatakse, et nad käituvad vastavalt. 

Kahtlased tehingudmida tuleb avastada ja millest tuleb teatadasealhulgaskuid mitte ainult, on järgmised; 

 • Tehingudmillel pole seaduslikke juriidilisi ja majanduslikke eesmärke 
 • Tehingud, mille puhul klient väldib või ei soovi teavet ja dokumente esitada
 • Tehingudmillest tuleb teatada kehtivates õigusaktides määratletud kohustuste täitmiseks
 • Tehingud, kus kliendid esitavad eksitavat ja kontrollimatut teavet
 • Tehingud kontodega piirkondades, kus krüptovaluutade ostminemüümine ja vahetamine on keelatud või piiratud 
 • Tehingudmida pole siin loetletud ja mida peetakse kehtivate õigusaktide kohaselt kahtlasteks, 

4. Haridus

Ettevõtluskultuuri loomisega täidab Ofinans OÜ kõiki oma kohustusi koolituste raames koos personalipoliitika ja protseduuridega, mille ta on välja andnud vastavalt kehtivatele õigusaktideleKohustuste raames personalile korraldatavad koolitused hõlmavad vähemalt järgmisi teemasid;

 • Kuritegevusest tulenevate terrorismi rahastamise allikate pesemine 
 • Kuritegeliku tulu pesemise etappide ja meetodite kindlaksmääramine ning selleteemalised juhtumianalüüsid 
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevad õigusaktid
 • Riskipiirkonnad
 • Ettevõtte poliitika ja protseduurid
 • Kliendi kinnitamisega seotud põhimõtted
 • Kahtlastest tehingutest teatamise põhimõtted
 • säilitamise ja esitamise kohustus
 • Teabe ja dokumentide esitamise kohustus
 • Kohustuste rikkumise korral kohaldatavad sanktsioonid
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse rahvusvahelised eeskirjad 

5. Siseaudit

Ofinans OÜ on kohustatud perioodiliselt kontrollima, kas tema rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seadustemääruste ja kommünikeedega seotud tegevus on kooskõlas kehtivate õigusaktidefinantspoliitika ja –korraga. 

Riskianalüüsi ja kontrolli osakond vastutab statistiliste andmete kogumise ja aruandluse eest vastavalt eespool nimetatud asjakohastele õigusaktidele regulaarselt läbi viidud siseauditi tegevuse tulemusel. 

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Lugupidamisega,

Ofinans OÜ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 58,002.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 4,412.70
tether
Tether (USDT) $ 0.999792
xrp
XRP (XRP) $ 0.981934
litecoin
Litecoin (LTC) $ 206.69
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.215289
chainlink
Chainlink (LINK) $ 24.83
tron
TRON (TRX) $ 0.095837
uniswap
Uniswap (UNI) $ 20.19
sushi
Sushi (SUSHI) $ 7.58
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.46706
1inch
1inch (1INCH) $ 3.71
storj
Storj (STORJ) $ 2.82
vechain
VeChain (VET) $ 0.120481
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.090601
theta-token
Theta Network (THETA) $ 6.62